Home .  เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

B
A
S
I
C

L
A
Y
O
U
T
S

บริษัท ดี เอฟ ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ..2553 โดยนักธุรกิจชาวไทย นายณฐวร ธัชพงศ์วัฒน์ ดำเนินธุรกิจนำเข้าจัดจำหน่าย และบริการเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเพื่อสุขภาพจากประเทศไต้หวัน ภายใต้ชื่อบริษัท ดี เอฟ ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ จำกัด(DF OFFICE FURNITURE CO.,LTD.) โดยเลือกสรรเฉพาะเฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพที่มีการออกแบบเพื่อรับรองการทำงานในสำนักงานยุคใหม่ที่ต้องมีชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อเป็นเวลานาน จนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้แก่ อาการปวดหลัง ปวดต้นคอ อ่อนล้า หรืออาการออฟฟิศซินโดรม รวมไปจนถึงอาการข้างเคียงอื่นๆ ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากการใช้เฟอร์นิเจอร์ตามหลักกายศาสตร์